Jian Liu
Are medical record front page data suitable for risk adjustment in hospital performance measurement? Development and validation of a risk model of in-hospital mortality after acute myocardial infarction
Chaoqun Wu, Danwei Zhang, Xueke Bai, Tiannan Zhou, Yongfei Wang, Zhenqiu Lin, Guangda He, Xi Li, Shiping Weng, Shuying Xie, Lirong Wu, Jiulin Chen, Tianfa Li, Jun Wang, Qin Yu, Xiaofei Li, Zhong Li, Shiguo Hao, Yuzhen Zhang, Xuemei Wu, Yachen Zhang, Zhifeng Liu, Zhongxin Wang, Hao Jia, Bayin Bate, Badeng Qiqige, Xiang Jin, Ting Cai, Fengqin Liu, Dayong Xu, Xuejin He, Shui Yang, Chun Yuan, Jiping Wang, Lihua Gu, Lin Li, Shijiao Chen, Yongchao Zhi, Lili Sun, Shengcheng Zhou, Lingjiao Jin, Yong Leng, Liangchuan Zhang, Tianyun Deng, Yuanjin Wang, Wenhua Zhang, Xinmin Ma, Weimin Li, Liang Lu, Xuan Ge, Xiaoping Wu, Yanming He, Fanju Meng, Jia Li, Dexi Liao, Guangyong Liu, Wen Qin, Wen Long, Xiangwen Chen, Baohong Zhang, Yonghou Yin, Bin Tian, Yong Yi, Chaoyong Wu, Baoqi Liu, Zhihui Zhao, Haiming Li, Yansong Guo, Xinjing Chen, Liquan Xiang, Lin Ning, Mei Chen, Xin Jin, Guiling Li, Xiuqi Li, Xing’an Wu, Congjun Tan, Mingfang Feng, Meili Wang, Liangfa Wen, Xiang Fu, Qunxing Xie, Wei Zhang, Yanni Zhuang, Hua Lu, Jiaqian Lu, Yu Huang, YIN ZHOU, Qiuling Hu, Chunhui Xiao, Xiaoli Hu, Yongshuan Wu, Qiuli Wang, Youlin Xu, Xuefei Yu, Chuanyu Gao, Jianhong Zhang, You Zhang, Wentang Niu, Xiaolei Ma, Yong Wang, Xiaowen Pan, Yanlong Liu, Lifu Miao, Yanping Yin, Zhiying Zhang, Shutang Feng, Aiping Wang, Jiangli Zhang, Feipeng Li, Hong Wang, Lijun Yu, Xinxin Zhao, Yuansheng Shen, Zhiming Li, Lizhen He, Zhiyi Rong, Wei Luo, Xueqiao Wang, Rongjun Wan, Jianglin Tang, Guanghan Wu, Jie Wu, Bin Xu, Qing Huang, Xiaohe Wu, Sang Ge, Pian Pu, Pingcuo Duoji, Hui Dai, Yuming Du, Wei Guo, Jianping Shi, Peihua Zhao, Jingsheng Sun, Hongxiang Li, Wen Liang, Zhiwen Dong, Zhenhai Zhao, Xin Li, Qin Xu, Yaofeng Yuan, Zhirong Li, Jinbo Gao, Qiu’e Guo, Ruiqing Zhao, Guangjun Song, Lize Wang, Haiyun Song, Jinwen He, Jinming He, Keyong Shang, Changjiang Liu, Kuituan Xi, Rihui Liu, Peng Guo, Chaoyang Guo, Xiangjun Liu, Rujun Zhao, Zeyong Yu, Wenzhou Li, Xudong Jing, Huanling Wang, Xiyuan Zhao, Chao Zhang, Long Chen, Meifa Wei, Yan Liu, Shengde Chen, Kaihong Chen, Yong Fang, Ying Liao, Junli Wang, Tianyu Liu, Suzhe Cheng, Yunke Zhou, Xiaoxia Niu, Huifang Cao, Zebin Feng, Min Feng, Feilong Duan, Haiming Yi, Yuanxun Xu, Anran Guo, Xianshun Zhou, Hongzhuan Cai, Peng Zheng, Gaofeng Guo, Xiang Li, Minwu Bao, Yuhong Liu, Shaoliang Chen, Haibo Jia, Hongjuan Peng, Duanping Dai, Shaoxiong Hong, Song Chen, Dongya Zhang, Ying Wang, Yudong Li, Jianbu Gao, Shouzhong Yang, Junhu An, Chenyang Shen, Yunfeng Liu, Chun Wu, Huan Qu, Saiyong Chen, Yuhui Lin, Dehai Jiao, Manhong Wang, Qiu Wang, Yingliang Xue, Ruijun Zhang, Cheng Yuan, Lei Wu, Jianqing Zhang, Chunmei Wei, Yanmei Shen, Hehua Zhang, Hongmei Pan, Yong Gao, Xiaowen Ma, Yanli Liang, Tianbiao Wang, Daguo Zhao, Xiaoming Tu, Zhenyan Gao, Fangning Wang, Qiang Yang, Xiaoping Kang, Jianbin Fang, Dongmei Liu, Chengning Shen, Mengfei Li, Yingmin Guan, Wenfeng Wang, Ting Xiao, Qian Wang, Fengyun Jiang, Kaiyou Wu, Songguo Wang, Xujie Fu, Shu Zhang, Lifang Gao, Min Zhang, Kai Fu, Xiaojing Duan, Rui Xiao, Ruixia Wu, Bin Li, Hongtu Zhang, Yuerong Ma, Zhonghui Cao, Zhansheng Ba, Wanhai Fu, Jianjun Jiang, Yafei Mi, Weiwei Zhou, Feng Sun, Qi Zhang, Shiyu Zheng, Jing Zhang, Yang Zhong, Fangjiang Li, Xiaoyuan Wang, Pingshuan Dong, Laijing Du, Wei Liu, Zhaofa He, Meihua Jin, Ting Jiang, Zhuoyan Chen, Manli Cheng, Yuqiang Ji, Youhua Zhou, Jvyuan Li, Yizhi Pan, Jian Liu, Tianxun Wang, Ping Yang, Guiyu Huang, Jianjun Pan, Qingliang Cai, Qianying Wang, Yuanming Yi, Xuelian Deng, Wenhua Chen, RongCai; Bing Zhang, Bo Yu, Yousheng Xu, Zhengqiu Wang, Jun Shu, Ge Zhang, Kai Li, Guang Ma, Puxia Suo, Aimin Zhang, Yongfen Kang, Zheng Wan, Yuemin Sun, Bo Bian, Xuejun Hu, Dawa Ciren, Guojiong Jia, Jieli Pan, Guofu Li, Hongliang Zhang, Longliang Zhan, Junping Fang, Xinli Yu, Dacheng Wang, Dajun Liu, Xinhong Cao, Yi Tian, Haisheng Zhu, Wanchuan Liu, Zhaohai Zhou, Lei Shi, Wuwang Fang, Manxin Chen, Fuqin Han, Jianye Fu, Yunmei Wang, Binglu Liu, Yanliang Zhang, Xiupin Yuan, Qingfei Lin, Yun Chen, Yuliang Zhu, Zhiqiang Cai, Xingping Li, Lirong Ao, Shubing Wu, Hui Zhang, Fusheng Zhao, Guangming Yang, Renfei Liu, Wenwei Ai, Jianbao Chang, Haijie Zhao, Qijun Ran, Xuan Ma, Shijun Jiang, Xiaochun Shu, Zhiru Peng, Yan Han, Jianbin Wang, Li Yang; Yu Shen, Xingcun Shang, Haifeng Wang, Hongyan Li, Zhisong Liao, Yang Cao, Xiaoping Gao, Meiying Cai, Lining You, Xuexin Li, Shuqin Li, Yingjia Li, Jianxun Yang, Song Ai, Jianfei Ma, Lailin Deng, Keyu Wang, Shitang Gao, Jian Guan, Banghua He, Youyi Lu, Weirong Yang, Hong Li, Zhizhong Zhang, Xiaohong Chi, Ru Duan, Guangli Wang
Article Year: 2021