Xi Zhang
Development and external validation of a breast cancer absolute risk prediction model in Chinese population
Yuting Han, Jun Lv, Canqing Yu, Yu Guo, Zheng Bian, Yizhen Hu, Ling Yang, Yiping Chen, Huaidong Du, Fangyuan Zhao, Wanqing Wen, Xiao-Ou Shu, Yongbing Xiang, Yu-Tang Gao, Wei Zheng, Hong Guo, Peng Liang, Junshi Chen, Zhengming Chen, Dezheng Huo, Liming Li, Robert Clarke, Rory Collins, Richard Peto, Robin Walters, Daniel Avery, Ruth Boxall, Derrick Bennett, Yumei Chang, Simon Gilbert, Alex Hacker, Mike Hill, Michael Holmes, Andri Iona, Christiana Kartsonaki, Rene Kerosi, Ling Kong, Om Kurmi, Garry Lancaster, Sarah Lewington, Kuang Lin, John McDonnell, Iona Millwood, Qunhua Nie, Jayakrishnan Radhakrishnan, Paul Ryder, Sam Sansome, Dan Schmidt, Paul Sherliker, Rajani Sohoni, Becky Stevens, Iain Turnbull, Jenny Wang, Lin Wang, Neil Wright, Xiaoming Yang, Xiao Han, Can Hou, Pei Pei, Chao Liu, Zengchang Pang, Ruqin Gao, Shanpeng Li, Shaojie Wang, Yongmei Liu, Ranran Du, Yajing Zang, Liang Cheng, Xiaocao Tian, Hua Zhang, Yaoming Zhai, Feng Ning, Xiaohui Sun, Feifei Li, Silu Lv, Junzheng Wang, Wei Hou, Mingyuan Zeng, Ge Jiang, Xue Zhou, Liqiu Yang, Hui He, Bo Yu, Yanjie Li, Qinai Xu, Quan Kang, Ziyan Guo, Dan Wang, Ximin Hu, Jinyan Chen, Yan Fu, Zhenwang Fu, Xiaohuan Wang, Min Weng, Zhendong Guo, Shukuan Wu, Yilei Li, Huimei Li, Zhifang Fu, Ming Wu, Yonglin Zhou, Jinyi Zhou, Ran Tao, Jie Yang, Jian Su, Fang Liu, Jun Zhang, Yihe Hu, Yan Lu, Liangcai Ma, Aiyu Tang, Shuo Zhang, Jianrong Jin, Jingchao Liu, Zhenzhu Tang, Naying Chen, Ying Huang, Mingqiang Li, Jinhuai Meng, Rong Pan, Qilian Jiang, Jian Lan, Yun Liu, Liuping Wei, Liyuan Zhou, Ningyu Chen, Ping Wang, Fanwen Meng, Yulu Qin, Sisi Wang, Xianping Wu, Ningmei Zhang, Xiaofang Chen, Weiwei Zhou, Guojin Luo, Jianguo Li, Xunfu Zhong, Jiaqiu Liu, Qiang Sun, Pengfei Ge, Xiaolan Ren, Caixia Dong, Hui Zhang, Enke Mao, Xiaoping Wang, Tao Wang, Xi Zhang, Ding Zhang, Gang Zhou, Shixian Feng, Liang Chang, Lei Fan, Yulian Gao, Tianyou He, Huarong Sun, Pan He, Chen Hu, Xukui Zhang, Huifang Wu, Min Yu, Ruying Hu, Hao Wang, Yijian Qian, Chunmei Wang, Kaixu Xie, Lingli Chen, Yidan Zhang, Dongxia Pan, Qijun Gu, Yuelong Huang, Biyun Chen, Li Yin, Huilin Liu, Zhongxi Fu, Qiaohua Xu, Xin Xu, Hao Zhang, Huajun Long, Xianzhi Li, Libo Zhang, Zhe Qiu
Article Year: 2021