Cancer Biology & Medicine

Latest Issues

Volume 18 (2022)

Latest articles

Breast cancer incidence and mortality in women in China: temporal trends and projections to 2030
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0523
Shaoyuan Lei, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Ru Chen, Shaoming Wang, Kexin Sun, Hongmei Zeng, Wenqiang Wei, Jie He
Identification of optimal contemporary antiemetic prophylaxis for doxorubicin-cyclophosphamide chemotherapy in Chinese cancer patients: post-hoc analysis of 3 prospective studies
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0241
Winnie Yeo, Leung Li, Thomas KH Lau, Kwai T Lai, Vicky TC Chan, Kwan H Wong, Christopher CH Yip, Elizabeth Pang, Maggie Cheung, Vivian Chan, Carol CH Kwok, Joyce JS Suen, Frankie KF Mo
FGFR/RACK1 interacts with MDM2, promotes P53 degradation, and inhibits cell senescence in lung squamous cell carcinoma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0389
Tao Chen, Fei Wang, Shupei Wei, Yingjie Nie, Xiaotao Zheng, Yu Deng, Xubin Zhu, Yuezhen Deng, Nanshan Zhong, Chengzhi Zhou
Transcription factor-based gene therapy to treat glioblastoma through direct neuronal conversion
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0499
Xin Wang, Zifei Pei, Aasma Hossain, Yuting Bai, Gong Chen
Modified R-CODOX-M/IVAC chemotherapy regimens in Chinese patients with untreated sporadic Burkitt lymphoma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0314
Meiting Chen, Zhao Wang, Xiaojie Fang, Yuyi Yao, Quanguang Ren, Zegeng Chen, Ying Tian, Fei Pan, Xiaoqian Li, Zhiming Li, Qingqing Cai, He Huang, Tongyu Lin
Raltitrexed as a synergistic hyperthermia chemotherapy drug screened in patient-derived colorectal cancer organoids
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0566
Lisi Zeng, Quanxing Liao, Haoran Zhao, Shengwei Jiang, Xianzi Yang, Hongsheng Tang, Qingjun He, Xiansheng Yang, Shuxian Fang, Jinfu He, Weiwen Cui, Laiqiang Huang, Shaohua Ma, Shuzhong Cui
Typing of biliary tumor thrombus influences the prognoses of patients with hepatocellular carcinoma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0202
Juxian Sun, Jiayi Wu, Chang Liu, Jie Shi, Yonggang Wei, Jianyin Zhou, Zhibo Zhang, Wan-Yee Lau, Maolin Yan, Shuqun Cheng
The combination of chidamide with the CHOEP regimen in previously untreated patients with peripheral T-cell lymphoma: a prospective, multicenter, single arm, phase 1b/2 study
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0413
Wei Zhang, Liping Su, Lihong Liu, Yuhuan Gao, Quanshun Wang, Hang Su, Yuhuan Song, Huilai Zhang, Jing Shen, Hongmei Jing, Shuye Wang, Xinan Cen, Hui Liu, Aichun Liu, Zengjun Li, Jianmin Luo, Jianxia He, Jingwen Wang, O. A. O’Connor, Daobin Zhou
Complement C3a activates osteoclasts by regulating the PI3K/PDK1/SGK3 pathway in patients with multiple myeloma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0430
Fengjuan Jiang, Hui Liu, Fengping Peng, Zhaoyun Liu, Kai Ding, Jia Song, Lijuan Li, Jin Chen, Qing Shao, Siyang Yan, Kim De Veirman, Karin Vanderkerken, Rong Fu
LncRNA DPP10-AS1 promotes malignant processes through epigenetically activating its cognate gene DPP10 and predicts poor prognosis in lung cancer patients
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0136
Haihua Tian, Jinchang Pan, Shuai Fang, Chengwei Zhou, Hui Tian, Jinxian He, Weiyu Shen, Xiaodan Meng, Xiaofeng Jin, Zhaohui Gong

Most read

CD44v8-10 is a marker for malignant traits and a potential driver of bone metastasis in a subpopulation of prostate cancer cells
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0495
Rosaria A. Fontanella, Silvia Sideri, Chiara Di Stefano, Angiolina Catizone, Silvia Di Agostino, Daniela F. Angelini, Gisella Guerrera, Luca Battistini, Giulia Battafarano, Andrea Del Fattore, Antonio Francesco Campese, Fabrizio Padula, Paola De Cesaris, Antonio Filippini, Anna Riccioli
Typing of biliary tumor thrombus influences the prognoses of patients with hepatocellular carcinoma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0202
Juxian Sun, Jiayi Wu, Chang Liu, Jie Shi, Yonggang Wei, Jianyin Zhou, Zhibo Zhang, Wan-Yee Lau, Maolin Yan, Shuqun Cheng
Phase II study of apatinib in combination with oral vinorelbine in heavily pretreated HER2-negative metastatic breast cancer and clinical implications of monitoring ctDNA
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0418
Anjie Zhu, Peng Yuan, Nanlin Hu, Mingzhou Li, Wenmiao Wang, Xue Wang, Jian Yue, Jiayu Wang, Yang Luo, Fei Ma, Pin Zhang, Qing Li, Binghe Xu, Shanbo Cao, Giuseppe Lippi, Yoichi Naito, Mohammed A. Osman, Gustavo N. Marta, Gianluca Franceschini, Armando Orlandi
Raltitrexed as a synergistic hyperthermia chemotherapy drug screened in patient-derived colorectal cancer organoids
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0566
Lisi Zeng, Quanxing Liao, Haoran Zhao, Shengwei Jiang, Xianzi Yang, Hongsheng Tang, Qingjun He, Xiansheng Yang, Shuxian Fang, Jinfu He, Weiwen Cui, Laiqiang Huang, Shaohua Ma, Shuzhong Cui

Most cited

Breast cancer incidence and mortality in women in China: temporal trends and projections to 2030
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0523
Shaoyuan Lei, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Ru Chen, Shaoming Wang, Kexin Sun, Hongmei Zeng, Wenqiang Wei, Jie He
Identification of optimal contemporary antiemetic prophylaxis for doxorubicin-cyclophosphamide chemotherapy in Chinese cancer patients: post-hoc analysis of 3 prospective studies
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0241
Winnie Yeo, Leung Li, Thomas KH Lau, Kwai T Lai, Vicky TC Chan, Kwan H Wong, Christopher CH Yip, Elizabeth Pang, Maggie Cheung, Vivian Chan, Carol CH Kwok, Joyce JS Suen, Frankie KF Mo
FGFR/RACK1 interacts with MDM2, promotes P53 degradation, and inhibits cell senescence in lung squamous cell carcinoma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0389
Tao Chen, Fei Wang, Shupei Wei, Yingjie Nie, Xiaotao Zheng, Yu Deng, Xubin Zhu, Yuezhen Deng, Nanshan Zhong, Chengzhi Zhou
Transcription factor-based gene therapy to treat glioblastoma through direct neuronal conversion
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0499
Xin Wang, Zifei Pei, Aasma Hossain, Yuting Bai, Gong Chen
Modified R-CODOX-M/IVAC chemotherapy regimens in Chinese patients with untreated sporadic Burkitt lymphoma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0314
Meiting Chen, Zhao Wang, Xiaojie Fang, Yuyi Yao, Quanguang Ren, Zegeng Chen, Ying Tian, Fei Pan, Xiaoqian Li, Zhiming Li, Qingqing Cai, He Huang, Tongyu Lin
Raltitrexed as a synergistic hyperthermia chemotherapy drug screened in patient-derived colorectal cancer organoids
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0566
Lisi Zeng, Quanxing Liao, Haoran Zhao, Shengwei Jiang, Xianzi Yang, Hongsheng Tang, Qingjun He, Xiansheng Yang, Shuxian Fang, Jinfu He, Weiwen Cui, Laiqiang Huang, Shaohua Ma, Shuzhong Cui
Typing of biliary tumor thrombus influences the prognoses of patients with hepatocellular carcinoma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0202
Juxian Sun, Jiayi Wu, Chang Liu, Jie Shi, Yonggang Wei, Jianyin Zhou, Zhibo Zhang, Wan-Yee Lau, Maolin Yan, Shuqun Cheng
The combination of chidamide with the CHOEP regimen in previously untreated patients with peripheral T-cell lymphoma: a prospective, multicenter, single arm, phase 1b/2 study
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0413
Wei Zhang, Liping Su, Lihong Liu, Yuhuan Gao, Quanshun Wang, Hang Su, Yuhuan Song, Huilai Zhang, Jing Shen, Hongmei Jing, Shuye Wang, Xinan Cen, Hui Liu, Aichun Liu, Zengjun Li, Jianmin Luo, Jianxia He, Jingwen Wang, O. A. O’Connor, Daobin Zhou
Complement C3a activates osteoclasts by regulating the PI3K/PDK1/SGK3 pathway in patients with multiple myeloma
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0430
Fengjuan Jiang, Hui Liu, Fengping Peng, Zhaoyun Liu, Kai Ding, Jia Song, Lijuan Li, Jin Chen, Qing Shao, Siyang Yan, Kim De Veirman, Karin Vanderkerken, Rong Fu
LncRNA DPP10-AS1 promotes malignant processes through epigenetically activating its cognate gene DPP10 and predicts poor prognosis in lung cancer patients
10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0136
Haihua Tian, Jinchang Pan, Shuai Fang, Chengwei Zhou, Hui Tian, Jinxian He, Weiyu Shen, Xiaodan Meng, Xiaofeng Jin, Zhaohui Gong

Tweets