Cell Death & Disease

Latest Issues

Latest articles

Caspase-8 mutations associated with head and neck cancer differentially retain functional properties related to TRAIL-induced apoptosis and cytokine induction
10.1038/s41419-021-04066-z
Zhibin Cui, Hadas Dabas, Brandon C. Leonard, Jamie V. Shiah, Jennifer R. Grandis, Daniel E. Johnson
Hypoxic stress suppresses lung tumor-secreted exosomal miR101 to activate macrophages and induce inflammation
10.1038/s41419-021-04030-x
Jie Li, Peng Xu, Di Wu, Minjie Guan, Xuanwen Weng, Yongzhen Lu, Yuwei Zeng, Rongchang Chen
Aberrant super-enhancer-driven oncogene ENC1 promotes the radio-resistance of breast carcinoma
10.1038/s41419-021-04060-5
Lin Li, Nan Wang, Mingzhi Zhu, Youyi Xiong, Fang Wang, Guangcheng Guo, Xinxing Wang, Yuanyan Gu
Valproic acid stimulates myogenesis in pluripotent stem cell-derived mesodermal progenitors in a NOTCH-dependent manner
10.1038/s41419-021-03936-w
Natacha Breuls, Nefele Giarratana, Laura Yedigaryan, Gabriel Miró Garrido, Paolo Carai, Stephane Heymans, Adrian Ranga, Christophe Deroose, Maurilio Sampaolesi
A novel Keap1 inhibitor iKeap1 activates Nrf2 signaling and ameliorates hydrogen peroxide-induced oxidative injury and apoptosis in osteoblasts
10.1038/s41419-021-03962-8
Yue-huan Zheng, Jian-jun Yang, Pei-jun Tang, Yuan Zhu, Zhe Chen, Chang She, Gang Chen, Peng Cao, Xiang-yang Xu
Operative ubiquitin-specific protease 22 deubiquitination confers a more invasive phenotype to cholangiocarcinoma
10.1038/s41419-021-03940-0
Yu Tian, Bo Tang, Chengye Wang, Yan Wang, Jiakai Mao, Yifan Yao, Zhenming Gao, Rui Liang, Mingliang Ye, Shijie Cai, Liming Wang
The AML-associated K313 mutation enhances C/EBPα activity by leading to C/EBPα overexpression
10.1038/s41419-021-03948-6
Ian Edward Gentle, Isabel Moelter, Mohamed Tarek Badr, Konstanze Döhner, Michael Lübbert, Georg Häcker
Circular RNA hsa_circ_0000277 sequesters miR-4766-5p to upregulate LAMA1 and promote esophageal carcinoma progression
10.1038/s41419-021-03911-5
Peng Li Zhou, Zhengyang Wu, Wenguang Zhang, Miao Xu, Jianzhuang Ren, Qinhui Zhang, Zhanguo Sun, Xinwei Han
SKP-SCs transplantation alleviates 6-OHDA-induced dopaminergic neuronal injury by modulating autophagy
10.1038/s41419-021-03967-3
Chengxiao Ma, Wen Zhang, Wengcong Wang, Jiabing Shen, Kefu Cai, Mei Liu, Maohong Cao
An MDM2 inhibitor achieves synergistic cytotoxic effects with adenoviruses lacking E1B55kDa gene on mesothelioma with the wild-type p53 through augmenting NFI expression
10.1038/s41419-021-03934-y
Thao Thi Thanh Nguyen, Masato Shingyoji, Michiko Hanazono, Boya Zhong, Takao Morinaga, Yuji Tada, Hideaki Shimada, Kenzo Hiroshima, Masatoshi Tagawa

Most read

Valproic acid stimulates myogenesis in pluripotent stem cell-derived mesodermal progenitors in a NOTCH-dependent manner
10.1038/s41419-021-03936-w
Natacha Breuls, Nefele Giarratana, Laura Yedigaryan, Gabriel Miró Garrido, Paolo Carai, Stephane Heymans, Adrian Ranga, Christophe Deroose, Maurilio Sampaolesi
LncRNA SNHG17 aggravated prostate cancer progression through regulating its homolog SNORA71B via a positive feedback loop
10.1038/s41419-020-2569-y
Gaoliang Wu, Chao Hao, Xueliang Qi, Jianqiang Nie, Weimin Zhou, Ji Huang, Qiuming He
Caspase-8 mutations associated with head and neck cancer differentially retain functional properties related to TRAIL-induced apoptosis and cytokine induction
10.1038/s41419-021-04066-z
Zhibin Cui, Hadas Dabas, Brandon C. Leonard, Jamie V. Shiah, Jennifer R. Grandis, Daniel E. Johnson
Gasdermin E deficiency attenuates acute kidney injury by inhibiting pyroptosis and inflammation
10.1038/s41419-021-03431-2
Weiwei Xia, Yuanyuan Li, Mengying Wu, Qianqian Jin, Qian Wang, Shuzhen Li, Songming Huang, Aihua Zhang, Yue Zhang, Zhanjun Jia
OGX-427 inhibits tumor progression and enhances gemcitabine chemotherapy in pancreatic cancer
10.1038/cddis.2011.104
V Baylot, C Andrieu, M Katsogiannou, D Taieb, S Garcia, S Giusiano, J Acunzo, J Iovanna, M Gleave, C Garrido, P Rocchi
DEPDC1B regulates the progression of human chordoma through UBE2T-mediated ubiquitination of BIRC5
10.1038/s41419-021-04026-7
Liang Wang, Liang Tang, Ruijun Xu, Junpeng Ma, Kaibing Tian, Yanbin Liu, Yanghu Lu, Zhen Wu, Xiaodong Zhu
A dual role for glucocorticoid-induced leucine zipper in glucocorticoid function: tumor growth promotion or suppression?
10.1038/s41419-018-0558-1
Emira Ayroldi, Lorenza Cannarile, Domenico V. Delfino, Carlo Riccardi
RIPK1-dependent cell death: a novel target of the Aurora kinase inhibitor Tozasertib (VX-680)
10.1038/s41419-017-0245-7
Sofie Martens, Vera Goossens, Lars Devisscher, Sam Hofmans, Polien Claeys, Marnik Vuylsteke, Nozomi Takahashi, Koen Augustyns, Peter Vandenabeele
IL-21 and anti-CD40 restore Bcl-2 family protein imbalance in vitro in low-survival CD27+ B cells from CVID patients
10.1038/s41419-018-1191-8
Antonio López-Gómez, Antonio Clemente, Vanesa Cunill, Jaime Pons, Joana M. Ferrer

Most cited

Caspase-8 mutations associated with head and neck cancer differentially retain functional properties related to TRAIL-induced apoptosis and cytokine induction
10.1038/s41419-021-04066-z
Zhibin Cui, Hadas Dabas, Brandon C. Leonard, Jamie V. Shiah, Jennifer R. Grandis, Daniel E. Johnson
Hypoxic stress suppresses lung tumor-secreted exosomal miR101 to activate macrophages and induce inflammation
10.1038/s41419-021-04030-x
Jie Li, Peng Xu, Di Wu, Minjie Guan, Xuanwen Weng, Yongzhen Lu, Yuwei Zeng, Rongchang Chen
Aberrant super-enhancer-driven oncogene ENC1 promotes the radio-resistance of breast carcinoma
10.1038/s41419-021-04060-5
Lin Li, Nan Wang, Mingzhi Zhu, Youyi Xiong, Fang Wang, Guangcheng Guo, Xinxing Wang, Yuanyan Gu
Valproic acid stimulates myogenesis in pluripotent stem cell-derived mesodermal progenitors in a NOTCH-dependent manner
10.1038/s41419-021-03936-w
Natacha Breuls, Nefele Giarratana, Laura Yedigaryan, Gabriel Miró Garrido, Paolo Carai, Stephane Heymans, Adrian Ranga, Christophe Deroose, Maurilio Sampaolesi
A novel Keap1 inhibitor iKeap1 activates Nrf2 signaling and ameliorates hydrogen peroxide-induced oxidative injury and apoptosis in osteoblasts
10.1038/s41419-021-03962-8
Yue-huan Zheng, Jian-jun Yang, Pei-jun Tang, Yuan Zhu, Zhe Chen, Chang She, Gang Chen, Peng Cao, Xiang-yang Xu
Operative ubiquitin-specific protease 22 deubiquitination confers a more invasive phenotype to cholangiocarcinoma
10.1038/s41419-021-03940-0
Yu Tian, Bo Tang, Chengye Wang, Yan Wang, Jiakai Mao, Yifan Yao, Zhenming Gao, Rui Liang, Mingliang Ye, Shijie Cai, Liming Wang
The AML-associated K313 mutation enhances C/EBPα activity by leading to C/EBPα overexpression
10.1038/s41419-021-03948-6
Ian Edward Gentle, Isabel Moelter, Mohamed Tarek Badr, Konstanze Döhner, Michael Lübbert, Georg Häcker
Circular RNA hsa_circ_0000277 sequesters miR-4766-5p to upregulate LAMA1 and promote esophageal carcinoma progression
10.1038/s41419-021-03911-5
Peng Li Zhou, Zhengyang Wu, Wenguang Zhang, Miao Xu, Jianzhuang Ren, Qinhui Zhang, Zhanguo Sun, Xinwei Han
SKP-SCs transplantation alleviates 6-OHDA-induced dopaminergic neuronal injury by modulating autophagy
10.1038/s41419-021-03967-3
Chengxiao Ma, Wen Zhang, Wengcong Wang, Jiabing Shen, Kefu Cai, Mei Liu, Maohong Cao
An MDM2 inhibitor achieves synergistic cytotoxic effects with adenoviruses lacking E1B55kDa gene on mesothelioma with the wild-type p53 through augmenting NFI expression
10.1038/s41419-021-03934-y
Thao Thi Thanh Nguyen, Masato Shingyoji, Michiko Hanazono, Boya Zhong, Takao Morinaga, Yuji Tada, Hideaki Shimada, Kenzo Hiroshima, Masatoshi Tagawa

Tweets