Bibliographic information

ISSN: 1053-8119 (Print)
ISSN: 1095-9572 (Online)

Journal metrics
Acceptance rate 12%
Submission to final decision 62 days
Acceptance to publication 59 days
CiteScore 3.220
Impact Factor 2.600

Latest articles

Ten simple rules for predictive modeling of individual differences in neuroimaging
Dustin ScheinostStephanie NobleCorey HorienAbigail S. GreeneEvelyn MR. LakeMehraveh SalehiSiyuan GaoXilin ShenDavid O’ConnorDaniel S. BarronSarah W. YipMonica D. RosenbergR. Todd Constable

Most read

Editorial
Zoltán Korsós,László Dányi
Pre- and Postoperative Health Status of Patients with Nonfunctioning and Secretory Pituitary Adenomas and an Analysis of Related Factors
Xiaopeng Guo,Lijun Wang,Jinzhu Guo,Haiyan Zhao,Shuang Sun,Yanxia Sun,Dongrui Xu,Zihao Wang,Lu Gao,Ming Feng,Bing Xing,Yi Zhang
Co-treatment of lower urinary tract symptoms and cardiovascular disease – where do we stand?
Karolina Semczuk-Kaczmarek,Anna E. Płatek,Filip M. Szymański
Integrative metagenomic and metabolomic analyses reveal severity-specific signatures of gut microbiota in chronic kidney disease
Lun-Ching Chang,Yu-Lun Kuo,Hsin-Cheng Chou,Sheng-Siang Gao,I-Wen Wu,Huang-Yu Yang,Michael Cong Vinh Dinh,Wen-Hung Chung,Shih-Chi Su,Wen-Ping Hsieh,Hsin-Chih Lai,Chi-Wei Yang
Imaging DNA Damage Repair In Vivo After 177Lu-DOTATATE Therapy
Marion de Jong,Bart Cornelissen,Julie Nonnekens,Mark W. Konijnenberg,Katherine A. Vallis,Nadia Falzone,Boon Quan Lee,Sean Smart,Michael Mosley,Julia Baguña Torres,Edward O’Neill,Veerle Kersemans,P. Danny Allen,Samantha Y.A. Terry
Direct myosin-2 inhibition enhances cerebral perfusion resulting in functional improvement after ischemic stroke
Krisztián Szigeti,Nikolett Hegedűs,Anna Ágnes Rauscher,Péter Tóth,Ivan Ivic,Parasuraman Padmanabhan,Gabriella Pál,Árpád Dobolyi,Máté Gyimesi,András Málnási-Csizmadia,Demeter Túrós,Domokos Máthé,Máté Pénzes
Metformin Ameliorates Aβ Pathology by Insulin-Degrading Enzyme in a Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease
Shi-Jie Zhang,Jisheng Huang,Zhimin Zhang,Feona Chung-Yin Leung,Ran Ao,Wanyan Li,Dapeng Zhang,Ying Tang,Shun Huang,Xin-Yi Lu,Qu-Bo Chen
Cav-1 Ablation in Pancreatic Stellate Cells Promotes Pancreatic Cancer Growth through Nrf2-Induced shh Signaling
Shan Shao,Tao Qin,Weikun Qian,Xuqi Li,Zheng Wu,Erxi Wu,Jianjun Lei,Qingyong Ma,Zheng Wang,Dong Zhang,Liang Han,Wei Li
Sarcoma-Targeting Peptide-Decorated Polypeptide Nanogel Intracellularly Delivers Shikonin for Upregulated Osteosarcoma Necroptosis and Diminished Pulmonary Metastasis: Erratum
Yingqi Hua,Zhengdong Cai,Weiguo Xu,Jianxun Ding,Fei Yin,Jing Xu,Wei Sun,Hongsheng Wang,Mengxiong Sun,Suoyuan Li,Tao Zhang
Characterization of IL-21-expressing recombinant hepatitis B virus (HBV) as a therapeutic agent targeting persisting HBV infection
Zhongliang Shen,Jingwen Wu,Zixiang Gao,Jingyu Wang,Haoxiang Zhu,Richen Mao,Xuanyi Wang,Jiming Zhang,Youhua Xie,Jing Liu

Most cited

Ten simple rules for predictive modeling of individual differences in neuroimaging
Dustin ScheinostStephanie NobleCorey HorienAbigail S. GreeneEvelyn MR. LakeMehraveh SalehiSiyuan GaoXilin ShenDavid O’ConnorDaniel S. BarronSarah W. YipMonica D. RosenbergR. Todd Constable

Tweets